Doelstelling

Omzien naar onze naaste veraf of dichtbij, wanneer dit mogelijk is, zien wij als opdracht vanuit onze christelijke overtuiging.

Wij zijn een stichting met een werkgroep die als doel heeft: het ondersteunen van gezinnen met gehandicapte kinderen in Wit Rusland. Met name in de plaatsen Stolin en Recyca.Veel van deze kinderen zijn gehandicapt geworden/geboren door de straling die vrij kwam door de kernramp in Tsjernobyl in 1986. Ook komt er veel schildklierkanker voor.

De regering in Wit Rusland doet weinig tot niets voor deze kinderen.
De ouders kregen in 2001 €1,- per kind per jaar. In 2008 werden de vergoedingen steeds iets meer, doordat één van de ouders op het kind moet passen en daardoor niet kan werken, krijgen ze hier een vergoeding voor. De meeste gezinnen kunnen amper rondkomen. Ook zie je heel veel één ouder gezinnen, de vaders laten hun gezin vaak in de steek en vluchten weg voor de problemen in hun gezin.

In 2001 hebben wij de Stichting opgericht. Wij hebben een samenwerking met de Stichting hulp aan gehandicapte kinderen en jeugdigen in Wit Rusland.

Jaarlijks brengen wij persoonlijk een bezoek om de gezinnen te bezoeken, in een meeting krijgen ze dan een voedselpakket en vitamines. Ook wordt er gevraagd waar ze behoefte aan hebben en dit wordt dan geïnventariseerd.

Bijna elk jaar gaat er een groot transport heen met kleding, hulpmiddelen, matrassen, incontinentiemateriaal enz.
Hardenberg werkt in de plaats Stolin en in 2007 ging een gedeelte van de werkgroep uit Hattem met hen samenwerken,  zij hebben de gezinnen in Recyca.
In 2007 zijn de eerste plannen gemaakt voor een sociale werkplaats.