Contact

Algemene gegevens

Naam Stichting Gehandicapten Tsjernobyl-Stolin / Hardenberg-Hattem
Adres Hessenweg 33
7771 RD Hardenberg
Telefoon 0523 27 07 66
Bankrekening ABN-Amro
NL74ABNA056.53.88.851
t.n.v. Stichting Gehandicapten Tsjernobyl-Stolin / Hardenberg-Hattem
KvK 05069081

Contactpersoon Hardenberg

Mevr. F.M. Snel-Weitkamp
Hessenweg 33
7771 RD Hardenberg
0523 27 07 66
info@tsjernobyl-stolin.nl

Contactpersoon Hattem

Dhr. K. Spannenberg
Dahliastraat 21
8051 DM Hattem
038 44 43 823
info@tsjernobyl-stolin.nl

Bestuur

Voorzitter: Dhr. K. Spannenberg
Secretaris: Mevr. F.M. Snel-Weitkamp
Penningmeester: Dhr. H. Snel (tijdelijk)